சனி, 12 செப்டம்பர், 2009

இலண்டன் சைவ மாநாட்டு நிகழ்ச்சிநிரல்

நிகழ்ச்சி நிரல்
12.09.2009 , சனிக்கிழமை
9.00 காலை பூசை
9.20 மங்கல விளக்கேற்றல் திருமதி.ச.ஆனந்தி கருணைலிங்கம்
9.25 நந்திக்கொடி ஏற்றல்
9.35 திருமுறை ஓதுதல்
10.00 வரவேற்புரை ; திரு.தேவராஜன்
தலைவர் கனகதுர்க்கை அம்மன் கோயில்,ஈலிங்.
10.05 ஆசிஉரை; சிவஸ்ரீ பாலகுமார குருக்கள்
கனகதுர்க்கை அம்மன் கோயில்,ஈலிங்
10.10 தலைமை உரை;சோதிலிங்கம்
தலைவர்,சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்
10.15 சுந்தரர் அரங்கம்
மு.நித்யானந்தன்,
பொருளாளர்,அச்வே முருகன் கோயில்
10.20 மலர் வெளியீடு; திரு.நாவரசன்
முதல்பிரதி வாங்குபவர் ;திரு.சிவசுந்தரம்
10.35 சிறப்புரை; திரு.ராஜி பரமகுரு.
உலக சைவப்பேரவை கிளை இலண்டன்
10.40 செயலாளர் உரை; க.வி.கணேசமூர்த்தி
செயலாளர் சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்
10.35 சிறப்புரை; திரு.இளசை சுந்தரம்
நகைச்சுவை மன்னர்,தமிழ்நாடு
11.35 சிறப்புரை; திரு.க.நீலகண்டன்,
யாழ்ப்பாணம்
11.50 சிறப்புரை; திரு. சங்கர்
12.00 பேருரை; தவத்திரு.மருதாசல அடிகளார்
பேரூர் ஆதீனம் தமிழ்நாடு
12.40 மகேஸ்வர பூசை

போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற பிள்ளைகளின் திருமறை
ஓதுதல்,பேச்சுக்கள்,மற்றும் பரிசு வழங்குதல்
திரு. ஸ்ரீரங்கன்,திரு.கருணைலிங்கம் இணைந்து நடத்துதல்
14.30 உரை- நமது சமயமும் வாழ்வும் – செல்வன்.ஹரிசுதன்
ராயல் கல்லூரி மாணவன்,கொழும்பு
14.35 சேக்கிழார் அரங்கம் தலைமை திரு.மகேஸ்வரன்
14.45 சிறப்புரை திரு.தங்கரத்தினம்
சைவப்புலவர்,ஜெர்மனி
14.55 சிறப்புரை திரு.குணசிங்கம்,தலைவர்
இராசஇராசேசுவரி அம்மன் கோயில்
15.05 சிறப்புரை திரு.தமிழருவி மணியன்,தமிழ்நாடு
15.50 சிறப்புரை திரு.தம்பு கலசம் பத்திரிக்கை
16.00 தேநீர் இடைவேளை
16.15 இளைஞர் அணி தலைமை திரு.சி.கணேஸ்குமார்
1) பா.பரந்தாமன் 2) தெ.நிஜந்தன் 3)ஜெ.கஜநாத்
4)ரி.கீதன் 5)மோ.தயாளினி 6) ரா.அஞ்சனா
17.30 நம்பி ஆண்டார் நம்பி அரங்கம்
தலைமை திரு.ஸ்ரீஸ்கந்தராசா
17.40 சிறப்பு சொற்பொழிவு திரு.இளசை சுந்தரம்
18.20 சிறப்புரை சிவஸ்ரீ.பா.வசந்தன் குருக்கள்
18.30 சிறப்புரை திரு.தர்சன்,விரிவுரையாளர்,யாழ்பாணம்
18.40 சிறப்புரை திரு.சுந்தரலிங்கம், குரோளி அம்மன் கோயில்
18.50 சிறப்புரை திருமதி.சுகன்யா
19.00 சிறப்புரை திரு.மனோகரன்
உலக சைவப்பேரவை,இலண்டன் கிளை
19.10 சமயம் சார்ந்த கேள்வி பதில்
தவத்திரு.மருதாசல அடிகளார்,திரு.இளசை சுந்தரம்,
திரு.தமிழருவி மணியன்,திரு.இராஜமனோகரன்
19.50 நன்றி உரை.திரு.ஸ்ரீரங்கன்
செயலாளர்,கனகதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
20.00 நந்திக்கொடி இறக்கம்
இராப்போசனம்.
நிகழ்ச்சி நிரல்
13.09.09 ஞாயிற்றுக்கிழமை
9.00 காலைப்பூசை
9.20 மங்கல விளக்கேற்றல் – திருமதி.ஞானஸ்வரி வைரவமூர்த்தி
9.25 நந்திக்கொடி ஏற்றல்
9.35 திருமறை ஓதுதல்
9.55 வரவேற்ப்புரை வயிரவ மூர்த்தி,தலைவர் ஆச்வே முருகன் ஆலயம்
10.00 ஆசி உரை சிவஸ்ரீ.சுரேஸ்வர குருக்கள்
ஆச்வே முருகன் ஆலயம்
10.05 தலைவர் உரை.சோதிலிங்கம்,தலைவர்
பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்
10.10 தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி அரங்கு
தலைமை திரு.நித்தியானந்தன்
பொருளாளர்,ஆச்வே முருகன் கோயில்
10.15 மாநாட்டு மலர் மற்றும் தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி நூல் வெளியிடுதல்
திரு.நீலகண்டன்,யாழ்ப்பாணம்
10.40 சிறப்புரை திரு.பாலசிங்கம்,தலைவர் சைவமுன்னேற்றச் சங்கம்
10.50 செயலாளர் உரை திரு.கணேசமூர்த்தி
செயலாளர்,சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்
11.00 பேருரை.தவத்திரு.மருதாசல அடிகளார்
பேரூர் ஆதீனம், தமிழ்நாடு
11.30.சிறப்புரை.திரு.தமிழருவி மணியன்,தமிழ்நாடு
12.10 சிறப்புரை திரு.சிதம்பரப்பிள்ளை
அறங்காவலர்,சைவ முன்னேற்றச் சங்கம்
12.20 சிறப்புரை திரு.இராஜ மனோகரன்
12.40 மகேஸ்வர பூசை
13.30 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற பிள்ளைகளின் திருமுறை
ஓதுதல், பேச்சுக்கள்,பரிசு வழங்குதல்
தலைமை.திரு.யோகநாதன்
13.40 மகளிர் அரங்கம் தலைமை; தமிழரசி
கருப்பொருள்
திருமதி.கீதா மகேஸ்வரன் – பிரித்தானிய சிவன் கோயில்களுக்கான
வழிமுறை
திருமதி.பிரேமா முரளிதரன் – பெண் அடியார்கள்
திருமதி. சந்திரவதனி -
திருமதி.விஜயதர்சினி ஜோதிராஜா
திருமதி.நா.யோகநாதன்
15.40 அநபாயச்சோழன் அரங்கம்
தலைமை திரு.சிவக்குமார்
15.50 சிறப்புரை திரு.குமுதன் ஸ்ரீஸ்கந்தராசா
16.00 சிறப்புரை திரு.சிவானந்தன் சைவப்புலவர்
16.10 சிறப்புரை திரு.லாவண்யா கிருஸ்ணானந்த ராஜா
16.20 சிறப்புரை சிவஸ்ரீ நாகநாத குருக்கள் அருள்மிகு முருகன் ஆலயம்
16.30 சிறப்புரை திரு.இராச சுந்தரம்
16.40 சிறப்புரை திரு.சிவப்பிள்ளை
16.55 சிறப்புரை திரு.தேவசகாயம்
17.05 சிறப்புரை திரு.நமசிவாயம்
17.25 சிறப்புரை திரு.இளசை சுந்தரம் தமிழ்நாடு
18.05 சிறப்புரை திரு.தமிழருவி மணியன்
18.35 கேள்வி பதில்
தவத்திரு.மருதாசல அடிகளார்,திரு.இளசை சுந்தரம்,
திரு.தமிழருவி மணியன்.திரு.இராஜ மனோகரன்
19.30 நன்றிஉரை திரு.கருணை லிங்கம்
பொருளாளர், சைவதிருக்கோயில் ஒன்றியம்
19.40 நந்திக்கொடி இறக்கம்
20.00 இராப்போசனம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக