திங்கள், 21 செப்டம்பர், 2009

தென்கயிலாய தவநெறிச்சாலை

குறிஞ்சி நிலமான சிறுவாணி மலைஅடிவாரத்தில் வெள்ளியங்கிரி எனும் புண்ணியத்தலத்தின் கீழாகநல்லூர்பதிவயல் எனும் கிராமத்தில் நெல்லிமரம் சூழ்ந்த வனத்தில்


தென்கயிலாய தவநெறிச்சாலை திறப்புவிழா
பாண லிங்கத்திற்கு திருக்குட நன்னீராட்டு


சீர்வளர்சீர் அடிகளாருடன்,கௌமார மடம் குமரகுருபர அடிகள்,பழனி சாதுசாமிகள் திருமடத்தின் சாதுசண்முக அடிகள்,சிதம்பரம் மௌனமடம் ஆதீனகர்த்தர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக