வெள்ளி, 2 அக்டோபர், 2009

தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தின் தலைவரும்,உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் துணைத் தலைவரும் திருமடத்தோடு நீண்டகாலத் தொடர்புடையவருமான திரு.வா.செ.குழந்தைசாமி அவர்கள் "பாரதிதாசன் விருது " பெற்றமைக்காக வாழ்த்துப் பெறுகிறார்.1 கருத்து: