திங்கள், 5 ஜனவரி, 2009

வகுப்பறை நிதிஉதவிஇன்னறுங்கனிச் சோலைகள் செய்தல்
இனிய நீர்த்தண் சுனைகள் அமைத்தல்
அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்
அன்ன யாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக் கெழுத்தறிவித்தல்- பாரதியார்.
நமது கல்லூரிக்கு தனது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் நினைவாக இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்ட ரூபாய் மூன்று இலட்சத்து அறுபதாயிரம்( 3,60,000 ) வழங்கிய சரசுவதி அம்மாள் அவர்களுடன் இளைய அடிகளார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக